Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Is biologisch eten gezonder en duurzamer?

Vraag en antwoord | 20-01-2015

Biologische groenten en fruit bevatten geen resten van gewasbeschermingsmiddelen en over het algemeen meer vitamine C en bioactieve stoffen (zoals anti-oxidanten) dan niet-biologische producten.  De claim dat biologische producten gezonder zijn is echter moeilijk te bewijzen. Uit vergelijkende studies blijkt qua gezondheid geen groot verschil tussen biologisch en gangbaar voedsel.

Qua duurzaamheid hangt het af van hoe je de verschillende duurzaamheidsthema’s weegt. Duurzaam verwijst namelijk naar verschillende aspecten van de productie zoals dierenwelzijn, land- en watergebruik en de emissie van broeikasgassen,  gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. In 2013 werd op 2,0 procent van de Nederlandse landbouwgrond biologisch geboerd. Terwijl de meeste boeren kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zo efficiënt mogelijk proberen te gebruiken, kiezen biologische boeren ervoor natuurlijke processen zoveel mogelijk te benutten en geen kunstmest, synthetische gewasbeschermingsmiddelen en genetisch gemodificeerde planten te gebruiken. De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door een gezonder bodemleven en een lagere emissie van resten van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Wel neemt ze meer ruimte (land) in beslag. Wereldwijd liggen de gewasopbrengsten gemiddeld 20 procent lager, overigens met een grote spreiding.