Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers over Water

De beoordeling voor de nutriënten stikstof en fosfor is tussen 2009 en 2015 in het grootste deel van de wateren gelijk gebleven.

De regionale situatie bepaalt welke maatregelen het meest effectief zijn om de belasting met fosfaat te verminderen. Als de meest effectieve maatregel wordt gekozen, kan de belasting van het oppervlaktewater met 10 to 60% afnemen.

Het aandeel regionale wateren dat goed scoort op één van de vier biologische maatlatten zal in 2027 naar verwachting 35-50 procent bedragen. In de helft van de regionale wateren blijven nutriënten een beperkende factor.

Utrecht: ligging hoogte bebouwing ten opzichte van verwachte overstromingsdiepte

Voorbeeld van een analyse die laat zien hoeveel vluchtplaatsen de huidige bebouwing zou kunnen bieden in het geval van een overstroming. Uit de analyse voor de stad Utrecht blijkt dat, bij een overstroming vanuit de Lek, met waterdieptes oplopend tot vier meter, de huidige bebouwing op het niveau van wijken voor zeker 90 procent van de bevolking een veilige vluchtplaats zou kunnen bieden.

Productie en gebruik van water

Emissies van stoffen naar water totaal

Emissies van stoffen naar water per doelgroep

Kwaliteit van oppervlaktewater

Kwaliteit grondwater

Effecten op de natuur