Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Water

Videoverslag van de Planetary Security Conference 2017

Nieuwsbericht | 21-12-2017

Deelnemers van NGO’s, onderzoeksinstituten, overheden en internationale organisaties spraken tijdens de Planetary Security Conference met elkaar over mogelijke relaties tussen klimaatverandering, water, migratie en conflict. De conferentie vond 12 en 13 december 2017 plaats in Den Haag. Het PBL heeft bijgedragen aan de inhoudelijke discussie door twee sessies te organiseren, in samenwerking met onder Cordaid, Deltares en UNCCD.

PBL-directeur Hans Mommaas heeft tijdens de plenaire opening de aandacht gevestigd op de noodzaak om gegeven de complexiteit en urgentie beleid en onderzoek op zowel lokaal als mondiaal niveau met elkaar te verbinden. Dit is cruciaal om de uitdagingen rond klimaat en conflict tegemoet te treden. Het betrekken van lokale gemeenschappen en het adresseren van gender issues zijn daarbij essentieel.

Sessie Drylands

De workshop From Drylands to Cities organiseerde het PBL in samenwerking met Cordaid en Deltares. In deze sessie werd gesproken over de uitdagingen voor de 41% droogste gebieden van de wereld, op het vlak van de bovengemiddelde populatiegroei, een lager dan gemiddelde economische ontwikkeling en het risico dat klimaatverandering bestaande problemen verergert. Deze factoren samen kunnen leiden tot veranderende migratiepatronen: toenemende verstedelijking of verplaatsingen binnen de gebieden zelf. Zonder voldoende werkgelegenheid, sociale voorzieningen en afspraken over landgebruik kunnen deze ontwikkelingen bijdragen aan armoede, toenemend en mogelijk conflict.

Sessie Climate change, cities and conflict

Samen met Cordaid organiseerde het PBL een tweede workshop met de titel Climate change, cities and conflict. In deze sessie lag de nadruk op de gevolgen van klimaatverandering in deltasteden voor kwetsbare groepen die vaak op informele wijze wonen en werken in steden. Zij profiteren vaak veel minder van maatregelen zoals de aanleg of versterking van dijken, dan het welvarende deel van de bevolking, of ervaren er zelfs nadelige gevolgen van. In ontwikkelingslanden leven bijna een miljard mensen in informele gemeenschappen en naar verwachting neemt dit aantal verder toe.

Briefing notes

Begin 2018 verschijnen er twee 'briefing notes' waarin per onderwerp dieper in wordt gegaan op de uitdagingen en mogelijkheden in de groeiende steden en anderzijds in de drogere gebieden en de groeiende steden die hierin liggen.

Contact

Meer informatie: Mieke Berkers (woorvoerder) via persvoorlichting@pbl.nl.