Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Water

Overige Publicatie
31-05-2017

Door groei van de bevolking en van de economie en door de klimaatverandering zullen de watercondities in de wereld naar verwachting sterk...lees meer

Overige Publicatie
19-05-2017

In deze notitie beantwoordt het PBL vijf vragen rond nutriënten, waterkwaliteit en bronnen die de kwaliteit van het water ongunstig kunnen...lees meer

Rapport
16-02-2017

7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan...lees meer

Rapport
16-02-2017

Het PBL heeft de leefomgevingseffecten van zeven verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. Een van de indicatoren binnen het thema energie &...lees meer

Overige Publicatie
20-09-2016

Op verzoek van de staf van de Deltacommissaris hebben Deltares, KNMI en PBL een quick scan uitgevoerd naar de consequenties van de KNMI...lees meer

Rapport
07-07-2016

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet in 2027 overal in Nederland de waterkwaliteit op orde zijn. In het landbouwgebied zijn vooral agrariërs...lees meer

Rapport
12-01-2016

Nederland heeft in nieuwe ‘stroomgebiedbeheer-plannen’ voor de periode 2016-2021 vastgelegd welke maatregelen het wil nemen om de ecologische...lees meer

Overige Publicatie
10-06-2015

De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten begin jaren 90 een hoogtepunt, wat inspirerend werkte en veel goede ontwikkelingen in gang...lees meer

Overige Publicatie
19-12-2014

Het strategische doel van behoud en herstel van de biodiversiteit in de provincie Noord-Holland wordt momenteel niet gehaald. De gemiddelde...lees meer

Rapport
18-12-2014

In dit rapport wil het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het begrip ‘maatschappelijke ontwrichting’ nader belichten. De term komt in meerdere...lees meer