Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Vraag en antwoord over Water

Nederland geeft jaarlijks ruim 3 miljard euro (meting 2003) uit aan het voorkómen van verontreiniging van het oppervlaktewater. In dit bedrag zitten ook de kosten voor de riolering en het mestbeleid. De grootste kostenpost is de...lees meer

Een natuurgebied is verdroogd wanneer de grondwaterstand in dat gebied te laag is voor de natuurfunctie die aan het gebied is toegekend. Daarnaast wordt verdroging veroorzaakt door te lage waterstanden in sloten en watergangen en of door te...lees meer

De waterkeringen, zoals dijken, dammen en sluizen, die Nederland beschermen tegen overstroming vanuit de zee of de rivieren, zijn nog nooit zo sterk geweest. Ook is de kans op overstroming van delen van het land sinds de watersnoodramp van 1953...lees meer

De verhoogde fosfaatconcentraties leiden tot algen- en kroosbloei in het zoete oppervlaktewater. Hierdoor worden de van nature voorkomende waterplanten en –dieren verdrongen. Bovendien leidt waterbloei tot extra waterbeheerskosten. Bloei van...lees meer

Nederland heeft in 1998 aan de Europese Commissie gemeld dat ze de nitraatdoelstelling zal realiseren in het nieuw gevormde grondwater. Dit is in de praktijk het bovenste grondwater. Hiermee geeft Nederland maximaal invulling aan het...lees meer