Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Water

Hoe goed is Nederland beschermd tegen overstromingen?

Vraag en antwoord | 05-03-2014

De waterkeringen, zoals dijken, dammen en sluizen, die Nederland beschermen tegen overstroming vanuit de zee of de rivieren, zijn nog nooit zo sterk geweest. Ook is de kans op overstroming van delen van het land sinds de watersnoodramp van 1953 sterk verminderd. Aan de andere kant is Nederland in de afgelopen jaren aanmerkelijk kwetsbaarder geworden voor het gevaar van overstroming: door het toegenomen aantal bedrijven en woningen in de afgelopen decennia is de economische schade bij een eventuele overstroming toegenomen. Ook is door de groei van de bevolking de kans op grote aantallen slachtoffers veel groter geworden. Het huidige veiligheidsbeleid leidt daardoor niet tot het ‘veilige en bewoonbare Nederland’ zoals dat oorspronkelijk werd beoogd.

Om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan, is meer ruimte voor water nodig. De geconstateerde voortgaande bebouwing in reserveringsgebieden langs grote rivieren en in laaggelegen delen van Nederland en de beperkte aanleg van oppervlaktewater in nieuwbouwgebieden, laten zien dat de uitdagingen voor het ruimtelijk waterbeleid aanzienlijk zijn.

Meer informatie