Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Water

Waarom past Nederland de 50 mg/l norm voor nitraat in drinkwater toe op het bovenste grondwater?

Vraag en antwoord | 17-07-2013

Nederland heeft in 1998 aan de Europese Commissie gemeld dat ze de nitraatdoelstelling zal realiseren in het nieuw gevormde grondwater. Dit is in de praktijk het bovenste grondwater. Hiermee geeft Nederland maximaal invulling aan het voorzorgsprincipe voor drinkwaterbescherming. Het ontwerp EU-richtsnoer voor monitoring van nitraat spreekt over de bovenste vijf meter van het grondwater. Nederland kiest voor een strenge invulling door monitoring in de bovenste meter, omdat hiermee effecten van maatregelen snel zichtbaar zijn. Bovendien anticipeert Nederland hiermee ook op bescherming van het oppervlaktewater volgens de EU Kaderrichtlijn Water. De nog vast te stellen kwaliteitsdoelen in deze richtlijn zullen waarschijnlijk strenger zijn dan de nitraatdoelstelling voor grondwater.

Meer informatie