Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Water

Wat is de ecologische schade door de overmatige stikstof- en fosfaatemissie?

Vraag en antwoord | 17-02-2014

De verhoogde fosfaatconcentraties leiden tot algen- en kroosbloei in het zoete oppervlaktewater. Hierdoor worden de van nature voorkomende waterplanten en –dieren verdrongen. Bovendien leidt waterbloei tot extra waterbeheerskosten. Bloei van blauwalgen veroorzaakt gezondsheidsklachten, waardoor regelmatig zwemverboden worden ingesteld. Slechts een klein deel van de fosfaatverliezen uit de landbouw belast het oppervlaktewater. Het leeuwendeel hoopt zich op in de landbouwgronden. Hierdoor reageert het oppervlaktewater zeer traag op vermindering van de fosfaatbemesting. Verhoogde stikstofconcentraties leiden in het zoete oppervlaktewater tot verruiging van oevers, wat blijkt uit het massaal voorkomen van brandnetel en braam. Verhoogde stikstofafvoer naar de Noordzee veroorzaakt bloei van zogenaamde plaagalgen en zuurstofloosheid.

Meer informatie