Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Water

Wat is verdroging en wat zijn de gevolgen voor de natuur?

Vraag en antwoord | 05-03-2014

Een natuurgebied is verdroogd wanneer de grondwaterstand in dat gebied te laag is voor de natuurfunctie die aan het gebied is toegekend. Daarnaast wordt verdroging veroorzaakt door te lage waterstanden in sloten en watergangen en of door te weinig kwel (grondwater dat onder druk naar boven komt). De verdroging in Nederland is vooral (60%) het gevolg van de aanpassing (verlaging) van de waterpeilen ten behoeve van de landbouw. De winning van grondwater voor de productie van drinkwater en voor industriële doeleinden is voor circa 30% verantwoordelijk voor de verdroging.

Verdroging wordt niet veroorzaakt door een vermindering in de absolute hoeveelheid water, maar door veranderingen in waterstand en watersamenstelling. Daardoor is in verdroogde gebieden de oorspronkelijke verscheidenheid aan planten (biodiversiteit) verdwenen. Voor sommige planten wordt het te droog of de samenstelling van het water veranderd, waardoor bepaalde plantensoorten zich er minder thuisvoelen. Bijzondere soorten die gevoelig zijn voor dergelijke veranderingen zijn onder meer orchideeën, parnassia en zonnedauw. Zij worden verdrongen door minder gevoelige soorten als riet, pijpestrootje en brandnetels.

Meer informatie