Publicaties

232 publicaties in het onderwerp 'Wonen en ruimte'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Met het oog op de leefomgeving

Hans Mommaas was directeur van het PBL van 2015 tot eind 2022. Ter gelegenheid van zijn afscheid verscheen de bundel Met het oog op de leefomgeving. Tussen kennis, beleid en maatschappij

Erfgoed als leefomgevingswaarde - essay

Erfgoed gaat over bestaande gebouwen, landschappen, wijken en andere plekken die mensen waarderen als hun leefomgeving. Wàt mensen daar precies aan waarderen is heel divers, en is ook breder dan alleen het cultuurhistorisch aspect. Erfgoed speelt immers een rol in de...

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik...

Woningdelen of zelfstandig een woning huren of kopen

Bij aankomst in Nederland delen migranten vaak een woning met andere huishoudens: dit geldt in het bijzonder voor migrantenhuishoudens die vanwege arbeid of studie in Nederland zijn gearriveerd. Dit geldt echter in veel mindere mate voor huishoudens die om andere redenen naar...

Flexwoningen als aanvulling op het woningaanbod

Om urgent woningzoekenden snel een dak boven het hoofd te kunnen bieden, wil het ministerie van BZK dat er 15 duizend flexwoningen per jaar worden gebouwd. Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk bestaan of vaste woningen die verhuurd worden onder een tijdelijk contract. Het...

Instituties in transformatief beleid: een analysemethode

Instituties in transities, hoe analyseer je die? Deze methodologische studie gaat in op de institutionele analyse die onderdeel uitmaakt van de Lerende Evaluatie Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. In het rapport staat wat de institutionele analyse heeft opgeleverd...

Bouwen aan leefomgevingskwaliteit

De studie Bouwen aan leefomgevingskwaliteit werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om dorpen en steden...

Pagina's