Publicaties

232 publicaties in het onderwerp 'Wonen en ruimte'Sorteer op datumSorteer op relevantie

House Prices, Bubbles and City Size

The authors of this article build a theoretical model that relates house price, city size and the expected future growth of demand for housing. The model combines the Alonso-Mills model on urban economics with insights from financial economics on house prices. Estimating the...

Starters of doorstromers in het nauw?

De meerderheid van de mensen die wil verhuizen, slaagt er niet in om die wens binnen twee jaar te realiseren. Dit geldt zowel voor starters als voor doorstromers. Starters slagen er wel beduidend vaker in hun verhuiswensen te realiseren dan doorstromers. Dan blijkt uit...

Krimp is prikkel voor de woningmarkt

Demografische krimp leidt tot nieuwe vraagstukken die om een oplossing vragen, onder andere op de regionale en lokale woningmarkt. In de berichtgeving over krimp in de media overheersen over het algemeen de te verwachten problemen. Maar op de woningmarkt heeft krimp ook...

Vergrijzing en omslag van groei naar krimp

De komende dertig jaar krijgt Nederland te maken met een sterke vergrijzing. In alle delen van Nederland neemt het aandeel ouderen toe. Het zuiden van Limburg, Zeeland, Drenthe en het oosten van Groningen en Gelderland hebben relatief de meeste ouderen. In sommige delen is...

Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard

Veronderstellingen over vruchtbaarheid op regionaal niveau worden gedaan door het PBL en het CBS. Demografische, culturele, sociaaleconomische en woningmarktvariabelen spelen een belangrijke rol bij de verklaring van regionale verschillen in vruchtbaarheid. Voor de...

Beleidsruimte voor verstedelijking: poster

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in beeld gebracht waar het Rijksbeleid ruimte biedt voor nieuwe woon- en werklocaties buiten het bestaand bebouwd gebied. De Randstad blijkt nog maar weinig gebieden zonder randvoorwaarden te kennen. Alleen de Bollenstreek en...

Monitor Nota Ruimte. De opgave in beeld

Met de Nota Ruimte stelt de rijksoverheid zichzelf voor een aanzienlijke opgave. Om de doelstellingen van die nota te realiseren, moeten de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op tal van gebieden worden bijgestuurd. Zo gaat de verstedelijking ten koste van de groene ruimte,...

Pagina's