Publicaties

232 publicaties in het onderwerp 'Wonen en ruimte'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2020

In deze rapportage monitort het PBL de langetermijnvisie van het rijk op de toekomstige ontwikkeling van Nederland.  Deze rapportage, de Monitor Nationale Omgevingsvisie, zal iedere twee jaar uitkomen om het doelbereik te monitoren. Het PBL brengt deze monitor uit in...

Aandachtspunten bij Investeringsagenda bouw en leefomgeving

Geplande investeringen in de bouw naar voren te halen om de door corona getroffen economie te stimuleren lijkt vooralsnog niet nodig. Dat stellen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving naar aanleiding van de Investeringsagenda bouw en leefomgeving, die...

Woonlastenneutraal koopwoningen verduurzamen

Uit onderzoek naar de kosten en opbrengsten van enkele verduurzamende maatregelen die eigenaren van rijwoningen zelfstandig kunnen nemen concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat woonlastenneutraliteit daarbij vaak niet haalbaar is. Voor veel huiseigenaren is...

Energietransitie en de monitoring van betaalbaarheid

Er is in de afgelopen jaren veel te doen geweest over de stijging van energierekening. De betaalbaarheid van de energierekening, en meer algemeen van de energietransitie, speelt een belangrijke rol in het Klimaatakkoord. Maar hoe betaalbaarheid gedefinieerd of gemeten moet...

Oud en vertrouwd in een niet-groene woning

Als gevolg van de beleidshervorming rond de langdurige zorg blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Dit betekent dat ouderen in de praktijk vaak langer in de huidige woning wonen waardoor er mogelijk aanpassingen aan die woning nodig zijn of ondersteuning in bijvoorbeeld de...

Labelstapjes, huursprongen?

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave: de komende 30 jaar moeten veel woningen energiezuiniger worden. Een substantieel deel van deze opgave heeft betrekking op ruim 500.000 particuliere huurwoningen. Particuliere verhuurders blijven - net als veel...

Samen en oud in 2030

Op uitnodiging van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen publiceert het PBL de notitie 'Samen en oud in 2030'. Het centrale vraagstuk dat de Commissie heeft voorgelegd is hoe ouderen kunnen blijven participeren in onze samenleving, terwijl de kosten voor hun...

Pagina's