Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers over Wonen

Implementatietempo van gasvrij maken van alle bestaande woningen

Een gasvrije gebouwde omgeving in 2050 betekent dat er 6 miljoen woningen moeten worden aangepakt. Dat is een ingrijpende operatie die snel, maar ook verantwoord op gang moet worden gebracht. In de laatste fase zal het gaan om rond de 300.000 woningen per jaar.

Inkomensgroepen naar betaalruimte in huursector, 2014

Scheefwoners naar huidige, mogelijke en markthuur, 2014

Deze infographic laat zien dat de realiseerbare woningbouwopgave – in zowel het hoge als lage groeiscenario - in bestaand bebouwd gebied regionaal sterk verschillen.

Wonen en Werken

Bundeling verstedelijking

Intensivering stedelijke centra

Diversiteit stedelijke netwerken

Herontwikkeling bedrijventerreinen en woongebieden

Bereikbaarheid

Balans Groen-Rood  in stedelijke netwerken

Stedelijk milieu

Externe veiligheid