Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuwsberichten over Wonen

Nieuwsbericht
11-06-2019

Van ouderen wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht, bijvoorbeeld in de organisatie van hun zorg en ondersteuning. Ouderen moeten daarnaast aan...lees meer

Nieuwsbericht
10-05-2019

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is...lees meer

Nieuwsbericht
29-03-2018

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s...lees meer

Nieuwsbericht
13-11-2017

Vrijesectorhuurwoningen zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor de huishoudens met een lager...lees meer

Nieuwsbericht
21-03-2017

Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van het levensonderhoud te betalen, had ongeveer de...lees meer

Nieuwsbericht
23-01-2017

Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen: de spanningen op de huurwoningmarkt nemen steeds verder toe. Hoewel het vergroten van het aanbod van...lees meer

Nieuwsbericht
23-01-2017

Tijdens de Middag van het Middensegment op 23 januari 2017 in Utrecht presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving de studie ’Perspectieven...lees meer

Nieuwsbericht
28-07-2016

In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat...lees meer

Nieuwsbericht
21-07-2016

Over de periode 2009 tot en met 2015 is het aandeel van buitenlandse partijen op de Nederlandse vastgoedmarkt sterk toegenomen. Het aandeel van...lees meer

Nieuwsbericht
23-05-2016

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren. Na hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen...lees meer

Nieuwsbericht
14-04-2016

Een half miljoen huurders heeft moeite om elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. In 2015 gold dat voor 18...lees meer

Nieuwsbericht
07-01-2016

Zonder huurtoeslag zouden veel meer huurders moeite hebben om hun maandelijkse woonlasten en de kosten van levensonderhoud te betalen. Corporaties...lees meer

Nieuwsbericht
14-10-2015

De Nederlandse woningmarkt telt weinig huurwoningen in het middensegment (huur tussen ca. € 700 en 900). Verreweg de meeste Nederlanders wonen in...lees meer

Nieuwsbericht
21-07-2015

De grenzen tussen Nederland en de buurlanden werken belemmerend voor de arbeidsmarkten in de grensgebieden. Per dag pendelen bijna 100.000...lees meer

Nieuwsbericht
12-05-2015

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die...lees meer