Publicaties

164 publicaties in het onderwerp 'Wonen'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Verstedelijking in Balans

In de Balans van de Leefomgeving geeft het PBL eens in de twee jaar een feitelijk onderbouwd beeld van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: milieu, natuur en ruimte. In 2018 waren vier hoofdstukken in de Balans gewijd aan opgaven voor de stedelijke regio’s:...

Policy and practice – affordable housing in the Netherlands

Over the past few years, housing in the Netherlands has become increasingly less affordable, especially for lower income households. This article describes the causes and the most recent policy responses that are aimed at halting this trend. The overheating of the Dutch...

Beleid en praktijk – betaalbaar wonen in Nederland

De afgelopen jaren is de betaalbaarheid van het wonen sterk onder druk komen staan, vooral bij huishoudens met een lager inkomen. Dit artikel beschrijft de oorzaken en meest recente beleidsmaatregelen die genomen zijn om deze trend in Nederland te stoppen. Verder heeft het...

Zorg om banen in de ouderenzorg

De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia in een rap tempo. Vooral de groep ‘oude ouderen’, de 75-plussers, groeit sterk. Deze ouderen wonen veelal zelfstandig, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig als zij met fysieke beperkingen te kampen krijgen. Het...

Meten met twee maten

De maatschappelijke aandacht voor de betaalbaarheid van de energierekening is de afgelopen jaren toegenomen. In deze studie laat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zien dat de betaalbaarheid van de energierekening niet alleen wordt bepaald door de hoogte van de...

Waar willen jonge gezinnen wonen?

De recessie is voorbij en de stedelijke woningmarkt staat onder druk. De woonwensen van gezinnen staan daarbij in de aandacht. Sinds de jaren negentig is immers sprake geweest van een toename van het aantal gezinnen in de stad. Inmiddels laten cijfers van het CBS zien dat...

De achterkant van de stad

Terwijl de woningmarkt in de meeste steden van Nederland oververhit is, is dat merendeels op het platteland niet het geval. Waar je voor de gemiddelde Nederlandse woningprijs in Haarlem een benauwde tussenwoning vindt, kun je in Wamel, Tynaarlo of Roswinkel een vrijstaande...

Pagina's