Publicaties

164 publicaties in het onderwerp 'Wonen'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Referentieverbruik warmte woningen

Het ‘referentieverbruik warmte woningen’ schat de warmtebehoefte en het energieverbruik van woningen op basis van gemiddelde praktijkwaarden van woningen met dezelfde bouwtechnische kenmerken. Het referentieverbruik is bedoeld voor gemeenten en andere betrokkenen bij de...

Met het oog op de leefomgeving

Hans Mommaas was directeur van het PBL van 2015 tot eind 2022. Ter gelegenheid van zijn afscheid verscheen de bundel Met het oog op de leefomgeving. Tussen kennis, beleid en maatschappij

Woningdelen of zelfstandig een woning huren of kopen

Bij aankomst in Nederland delen migranten vaak een woning met andere huishoudens: dit geldt in het bijzonder voor migrantenhuishoudens die vanwege arbeid of studie in Nederland zijn gearriveerd. Dit geldt echter in veel mindere mate voor huishoudens die om andere redenen naar...

Flexwoningen als aanvulling op het woningaanbod

Om urgent woningzoekenden snel een dak boven het hoofd te kunnen bieden, wil het ministerie van BZK dat er 15 duizend flexwoningen per jaar worden gebouwd. Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk bestaan of vaste woningen die verhuurd worden onder een tijdelijk contract. Het...

Bouwen aan leefomgevingskwaliteit

De studie Bouwen aan leefomgevingskwaliteit werpt een blik op de volledige breedte van het begrip 'leefomgevingskwaliteit'. Daarnaast laat het, aan de hand van recente binnenstedelijke bouwprojecten, zien dat de woningbouwopgave uitstekend benut kan worden om dorpen en steden...

Kijk bij nieuwbouw in de polder verder dan alleen het aantal woningen

In de discussie over het inlopen van het woningtekort wordt vaak verwezen naar grootschalige nieuwbouw op uitleglocaties aan de stadsranden. Deze discussie richt zich tot nu toe voornamelijk op verschillende ruimteclaims en op het aantal woningen dat op deze locaties...

Stuurbaarheid van woonvoorkeuren

Er is op korte termijn behoefte aan veel nieuwe woningen. Op basis van bestaande inzichten lijken de mogelijkheden die woningen op grote afstand van de drukke stedelijke regio’s te bouwen beperkt. Op verzoek van het ministerie van BZK heeft het PBL in een korte tijdspanne ...

Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit

De coronapandemie en de maatregelen in dat kader hebben ertoe geleid dat Nederland de afgelopen anderhalf jaar meer ervaring heeft opgedaan met thuiswerken. In deze studie gaat het Planbureau voor de Leefomgeving na hoe, en in hoeverre, het thuiswerken gaat veranderen en...

Pagina's