Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Wonen

In de Balans voor de Leefomgeving 2012 wordt opgeroepen om ‘voorzichtig’ te zijn met bouwen. Waarom?

Vraag en antwoord | 26-03-2015

Gezien de te verwachten demografische ontwikkelingen (toename van het aantal oudere huishoudens met grote uitstroom op langere termijn, en stabilisatie of zelfs afname van het aantal jongere huishoudens) is het verstandig om in regionaal verband goed na te denken over hoeveel woningen er nog moeten worden bijgebouwd en wat voor type woningen dat dan moeten zijn. Dat betekent niet dat er niet meer gebouwd moet worden. Het PBL pleit er echter voor om de nadruk de komende decennia meer te leggen op woningaanpassing, sloop en vervangende nieuwbouw en herbestemming van ander vastgoed. Er zijn ook nieuwe woningen nodig, met name in stedelijke regio’s waar het aantal jonge huishoudens nog sterk groeit, zoals Amsterdam en Utrecht. In veel regio’s zal vooral het aantal oudere huishoudens groeien. De groei doet zich bovendien niet overal in Nederland voor. In bepaalde regio’s kan het woningtekort een tijdelijke piekbehoefte zijn. Over pakweg vijftien jaar komen er veel huizen van ouderen beschikbaar. Het is belangrijk daar nu al op te anticiperen.