Voor de media

De afdeling Persvoorlichting van het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat uit 3 woordvoerders, ieder met een eigen pakket. Buiten kantoortijden zijn de woordvoerders uitsluitend voor spoedeisende vragen bereikbaar.

Mieke Berkers

mieke.berkers@pbl.nl, 06-25068171

  • Water, landbouw, voedsel, natuur en landelijk gebied
  • Interviewverzoeken voor Hans Mommaas (directeur PBL)

Cecile Seignette

cecile.seignette@pbl.nl, 06-25052271

  • Stad, mobiliteit, ruimtelijke ordening en leefomgeving
  • Regionale bevolkingsprognose / demografie

Tristan van Rijn

tristan.vanrijn@pbl.nl, 06-27623678

  • Klimaat, energie, duurzame ontwikkeling, luchtkwaliteit

Niet van de media? Gebruik dan het contactformulier, mail met info@pbl.nl of bel het algemene nummer: 070- 328 8700.

Zie ook