Werkprogramma

Met het voorgenomen onderzoek in zijn werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, natuur, internationale samenwerking, bevolkingskrimp, decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en internationale concurrentiepositie. Het PBL ziet vier grote opgaven op het gebied van de leefomgeving, die sinds het Werkprogramma 2017 ook de leidende strategische thema’s in ons onderzoek zijn: klimaatverandering en energietransitie; circulaire economie; voedsel, landbouw en natuur in transformatie; en stad en regio in ontwikkeling.

Het werkprogramma wordt vastgesteld door de directeur PBL, na afstemming met het directeuren-generaal overleg PBL en het Begeleidingscollege PBL en, conform de Aanwijzingen voor de Planbureaus (PDF, 537 KB), na te zijn besproken in de Ministerraad.

Alle werkprogramma’s