Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Begeleidingscollege PBL

Het Begeleidingscollege (BC) PBL heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL. Toezicht houden op de wetenschappelijke kwaliteit behelst in ieder geval de zorg voor periodieke visitaties. De leden van het BC worden steeds benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

Leden:

  • prof. dr. ir. Arthur Mol, rector magnificus van Wageningen Universiteit en Research (voorzitter)
  • mr. Ina Adema, burgemeester van Lelystad
  • dr. ir. Colette Alma-Zeestraten, algemeen directeur van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
  • ir. Hilde Blank, directeur van bureau BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling
  • prof. dr. Marko Hekkert, hoogleraar Dynamics of Innovations Systems en hoofd van de afdeling Innovation Studies van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht
  • prof. dr. Mark van Twist, decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • ir. Hans van der Vlist, vervulde vele bestuurlijke functies, waaronder secretaris-generaal van het ministerie van VROM