Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Arno Bouwman

Wetenschappelijk onderzoeker
Sector Water, Landbouw en Voedsel

Sociaal Geograaf, Geografische Informatie Systemen.
Mondiale overstromingen (“GLObal Flood Risk IMAGE Scenarios” (GLOFRIS) ).
Ruimtelijke Modelering (Ruimtescanner (RS) ).

Publicaties

Opleiding

  • Sociale Geografie (GIS & stadsgeografie)

Werkervaring

  • Contactpersoon datavoorziening CBS-RIVM voor Milieubalans 1995
  • Landelijk Beeld Verstoring (geluidhinder)
  • Modeling Urban Sustainability (MUS) Kwaliteit van de dagelijkse (stedelijke) leefomgeving ~ Nationale Milieuverkenningen5 2000 -2030
  • Ruimtelijke Modelering (Ruimtescanner) o.a. voor Nederland Later, Tweede Duurzaamheidsverkenning
  • Mondiale overstromingen GLObal Flood Risk IMAGE Scenarios (GLOFRIS).