Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Danielle Snellen

Plaatsvervangend sectorhoofd
Sector Verstedelijking en Mobiliteit

Naamdr.ir. D.M.E.G.W. Snellen

Telefoon06-50604926

E-mailadresdanielle.snellen@pbl.nl

OnlineMeer informatie op LinkedIn

Ervaren onderzoeker op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening en verstedelijking.
Ambitie: bijdragen aan beter en steviger gefundeerd beleid op deze terreinen door het combineren van kwantitatief én kwalitatief onderzoek.
Uitdaging: effectief overbrengen van kennis richting beleid en praktijk.

Publicaties