Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Ed Dammers

Senior wetenschappelijk onderzoeker Beleidsevaluatie en toekomstverkenning
Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit

NaamDr. E. Dammers

Telefoon06-46934635

E-mailadresed.dammers@pbl.nl

Ed voert scenariostudies en beleidsevaluaties uit op het gebied van ruimte, natuur, milieu en water. Het gaat hierbij om studies op nationaal, Europees en regionaal niveau. Hij werkt mo-menteel aan een handreiking voor het gebruik van scenario’s in het omgevingsbeleid. Daar-naast is hij onder andere betrokken bij de ontwikkeling van een methodiek voor Integrale Planvorming in Deltagebieden en bij de evaluatie van het ruimtelijke beleid volgens de VINO en VINEX. In 2000 is Ed aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het gebruik van toe-komstscenario’s bij strategisch overheidsbeleid. In 1989 is hij cum laude afgestudeerd bij de Vakgroep Sociologie van Planning en Beleid aan de Universiteit Utrecht.

Opleiding

  • Sociologie van Planning en Beleid, Universiteit Utrecht

Werkervaring

  • 2008 – heden: Planbureau voor de Leefomgeving
  • 2002 – 2007: Ruimtelijk Planbureau
  • 2001: Rijksplanologische Dienst
  • 1996 – 2000: Alterra
  • 1991 – 1995: Universiteit Leiden

Nevenactiviteiten

  • Organisatie van scenariotrainingen en -workshops en advisering van scenarioprojecten