Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Femke Verwest

Plaatsvervangend sectorhoofd
Sector Natuur en Landelijk Gebied

Femke Verwest is werkzaam als plaatsvervangend sectorhoofd van de afdeling Natuur en Landelijk Gebied (NLG) en onder meer supervisor van de projecten 'Lerende evaluatie Natuurpact' (in opdracht van EZ en IPO) en 'Bedrijven en Natuurlijk Kapitaal'. Daarvoor was zij werkzaam als onderzoeker bij de afdeling Verstedelijking en Mobiliteit (V&M) en Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit (ROL). Haar specialisme is bestuurskunde. Zij is (co)auteur van publicaties die tal van beleidsterreinen beslaan (waaronder woningmarkt, ruimtelijke ordening, regionale economie, arbeidsmarkt, commercieel vastgoed, demografische krimp, verstedelijking, infrastructuur, groene ruimte en energie). In 2001 is Femke afgestudeerd aan de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en in 2011 gepromoveerd aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen (onderwerp 'Demografische krimp en lokale overheidsstrategieën: Een studie naar beleidsverandering in Nederland'). Zie voor een uitgebreid overzicht de bijgevoegde publicatielijst en CV.

Publicaties

Opleiding

  • 2008-2011: Promotie-onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Managementwetenschappen (externe Aio)
  • 1996-2001: Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden, afstudeerrichtingen: Organisatie & Management en Internationaal Bestuur
  • 1998-1999: Universiteit van Bologna, faculteit Politieke Wetenschappen (Socratesbeurs)
  • 1990 - 1996: VWO, Grotius College te Delft

Werkervaring

  • 2014-heden: PBL (plv. sectorhoofd bij de sector Natuur en Landelijk Gebied)
  • 2008-2014: PBL (onderzoeker bij de sector Verstedelijking en Mobiliteit)
  • 2002-2008: Ruimtelijk Planbureau (onderzoeker bij de sector Ruimtelijke Ordening)