Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Jetske Bouma

Senior wetenschappelijk onderzoeker Milieu econoom
Sector Duurzame Ontwikkeling

Naamdr Jetske A. Bouma

Telefoon06 46671073

E-mailadresjetske.bouma@pbl.nl

Onlinehomepage bij de VU, Linkedin profiel

 Download CV

Jetske Bouma is senior onderzoeker milieueconomie. Ze is mede-programmaleider van het PBL onderzoeksprogramma ‘Milieubeleidsinstrumentarium’, waarbinnen ze verantwoordelijk is voor het thema verduurzaming voedselvraag en duurzaam land- en watergebruik, met o.a. onderzoek naar de financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw, collectief agrarisch natuurbeheer en de beleidsopties voor verandering van consumentengedrag . Daarnaast leidt ze het ‘Inclusive Green Growth’ project voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waarin o.a. wordt gekeken naar de vormgeving van publiek-private partnerschappen. Haar werk is vaak interdisciplinair en experimenteel-economisch, met specifieke aandacht voor de gedrags-economische aspecten van effectief beleidsontwerp. Jetske is co-promotor van verschillende promotiestudenten, waarvoor ze samenwerkt met het Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam, en Tilburg Sustainability Centre, Tilburg Universiteit. Zie hieronder een aantal van haar (Nederlandse) publicaties; voor een overzicht zie haar CV.

Publicaties

Opleiding

  • 2008 Promotie Milieu-economie, Universiteit van Tilburg
  • 1996 Doctoraal Economie, Universiteit van Amsterdam

Werkervaring

  • 2007- 2014 Senior onderzoeker bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM), Vrije Universiteit, Amsterdam
  • 2005- 2007 Gedeelde aanstelling als onderzoeker bij het International Water Management Institute (IWMI), India en de Universiteit van Tilburg, Nederland.
  • 2002- 2005 Assistent-deskundige/milieu-econoom bij het International Water Management Institute (IWMI), India.
  • 1998- 2002 Beleidsmedewerker bij het Rijksinstituut voor Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Lelystad.
  • 1996- 1997 Consultant voor verschillende milieu-organisaties (het Landelijk Hogeschool & Universitair Milieu Platform (LHUMP), Milieudefensie)