Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Marian van Schijndel

Wetenschappelijk onderzoeker beleidsonderzoeker landbouw en milieu
Sector Water, Landbouw en Voedsel

NaamDrs. M.W. van Schijndel

Telefoon06-50869263

E-mailadresmarian.vanschijndel@pbl.nl

opties verduurzaming voedselproductie en landbouw (resource- en eco-efficiency tav rantsoenen, huisvestingssystemen, bemesting en mestverwerking, mede i.r.t. dierenwelzijn); beleid mest en ammoniak, methaan, lachgas en fijn stof landbouw; monitoring, raming en opties landbouwemissies

Publicaties

Opleiding

  • Masterclass Beleid voor Onderzoekers 2013
  • Masterclass Governance 2012
  • RU Nijmegen chemie en biologie: Milieukunde, Microbiologie en Organische Chemie, wetenschapsjournalistiek, onderwijsbevoegdheid

Werkervaring

  • 1989-1992 TNO Industrie
  • 1992-2005 RIVM (technologieverkenningen -biotechnologie en industrie-, expert ondersteundende systemen technologie-ontwikkeling en -implementatie irt milieubeleid, implementatie Kyoto-protocollen broeikasgassen landbouw
  • 2006-2007 Milieu- en Natuurplanbureau
  • 2008-heden Planbureau voor de Leefomgeving

Nevenactiviteiten

  • bestuurslid geologische kring den bosch (organisatie lezingen)