Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Marjon Hendriks

Wetenschappelijk onderzoeker Ecologie
Sector Natuur en Landelijk Gebied

NaamJ.M. Hendriks, MSc.

Telefoon06-50829497

E-mailadresmarjon.hendriks@pbl.nl

OnlineBekijk mijn LinkedIn-profiel

Ik doe onderzoek naar de impact van mogelijke beleidsveranderingen op de ecologie en biodiversiteit in Nederland en Europa. Dit doe ik in samenwerking met mijn collega’s, en door mijn analytische en conceptuele denkvermogen, mijn interesse in ecologie en enthousiasme voor modelleren in te zetten. Hierbij wil ik de modellen zowel wetenschappelijk onderbouwen als ze begrijpelijk en toepasbaar maken.
In 2015 ben ik betrokken bij het modelleren voor de natuurverkenning, waarbij het model Bioscore 2 ingezet zal worden om verschillende toekomstscenario’s door te rekenen. In een team denk ik mee over de ontwikkeling van indicatoren en de technische uitwerking van de verhaallijnen van de scenario’s en het doorrekenen van de effecten op biodiversiteit in de EU van deze scenario’s.
In 2014 heb ik me ingezet voor de ontwikkeling van het model Bioscore 2. Dit model berekent de verandering in biodiversiteit in de EU bij verandering in milieudruk, klimaatverandering of landgebruik als gevolg van beleidsplannen. Dit model is ontwikkeld in samenwerking met Alterra, Sovon, de Vlinderstichting en de Universiteit van Rome.
Daarnaast ben ik betrokken bij de verbeteringen en berekeningen die gedaan worden met het Nederlandse biodiversiteitsmodel Metanatuurplanner.
Deze projecten dragen bij aan mijn ambitie om in mijn carrière bij te dragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen waarbij zowel maatschappij als natuur gebaat is.

Specialiteiten: (Landschaps-)ecologie, conceptueel, analytisch, ruimtelijke modellering, scenario analyse, relaties tussen natuur, milieu, beleid en maatregelen.

Opleiding

  • Bachelor Milieu natuurwetenschappen
  • Master Bos en Natuurbeheer