Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Mark van Oorschot

Senior wetenschappelijk onderzoeker Internationaal beleid voor biodiversiteit
Sector Natuur en Landelijk Gebied

NaamDr. M.M.P. van Oorschot

Telefoon06 - 5052 1932

E-mailadresmark.vanoorschot@pbl.nl

OnlineLinkedin profile

 Download CV

Als bioloog houd ik me bij PBL vooral bezig met beleid voor het behoud van biodiversiteit en van de functies van ecosystemen, ook wel aangeduid als het Natuurlijk Kapitaal. Het gaat dan enerzijds om de impact van maatschappelijke activiteiten op biodiversiteit en anderzijds om de afhankelijkheid van de maatschappij van ecosystemen en hun diensten, en hoe beleidsinterventies daar invloed op hebben. Ik heb vooral onderzoek gedaan naar deze onderwerpen in een internationale context. Ik heb bijvoorbeeld de biodiversiteitseffecten van de Nederlandse voetafdruk onderzocht, en de verduurzaming van onze internationale handel via keurmerken.
Voor dat laatste hebben we de Nederlandse handel en consumptie in hout, koffie, cacao, soja, palmolie en vis in beeld gebracht, en de rol van certificering en keurmerken om de productie en handel in deze grondstoffen verantwoord te laten verlopen.
Momenteel ben ik vooral bezig met de rol die het bedrijfsleven kan spelen bij het behoud van en het duurzaam omgaan met biodiversiteit en natuur. Biodiversiteit staat namelijk in toenemende belangstelling bij het bedrijfsleven. Enerzijds als randvoorwaarde aan het opereren van bedrijven, en anderzijds als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kan leiden tot nieuwe manieren van duurzaam en natuur-inclusief ondernemen.
Eerder heb ik gewerkt aan het modelleren van het mondiale verlies aan biodiversteit en de mogelijkheden om dat verlies af te remmen (zoals met duurzaam bosbeheer of het gebruik van bio-energie). Dat werd gedaan in opdracht van internationale organisaties zoals de OECD, UNEP en CBD.

Publicaties

Opleiding

  • Doctoraal Universiteit Utrecht in biologie en milieukunde
  • Promotie aan UU : Maatschappelijke functies van moerasecosystemen

Werkervaring

  • 1997 - 2006 RIVM - Systeem en informatie analist milieu-rekensystemen
  • 1996 - 1997 SAS corporation - ICT consultant
  • 1991 - 1996 PhD Universiteit Utrecht - functions of wetland ecosystems
  • 2006 - nu PBL Onderzoeker internationaal biodiversiteitsbeleid

Nevenactiviteiten

  • VVM - Netwerk van Milieuprofessionals / voormalig lid sectie Biodiversiteit