Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Rienk Kuiper

Senior wetenschappelijk onderzoeker Programmaleider Ruimtelijke Ordening
Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit

NaamIr. R. Kuiper

Telefoon06-46163979

E-mailadresrienk.kuiper@pbl.nl

OnlineLinkedIn, Twitter

Programmaleider Ruimtelijke Ordening bij Planbureau voor de Leefomgeving

Publicaties

Opleiding

  • Wageningen Universeit: 1. Landschapsarchitectuur, 2. Cultuurtechniek
  • Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg: Gymnasium β

Werkervaring

  • Programmaleider Ruimtelijke Ordening bij Planbureau voor de Leefomgeving
  • Senior Beleidsmedewerker bij Ministerie van LNV
  • Projectmedewerker bij Stichting Natuur en Milieu
  • Projectmedewerker bij Ministerie Verkeer en Waterstaat
  • Senior Beleidsmedewerker bij Ministerie van VROM