Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Sector Duurzame Ontwikkeling

De sector Duurzame Ontwikkeling richt zich op de brede vraag hoe economische ontwikkeling samen kan gaan met een vermindering van milieudruk en efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Groene groei, circulaire economie en eco-innovatie zijn daarbij belangrijke concepten.

De sector verkent trends op hun houdbaarheid en evalueert gevoerd en voorgenomen beleid op effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit. Speerpunten in het werkveld van de sector zijn de werking van beleidsinstrumenten en fiscale vergroening in het bijzonder, afwegingskaders - zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) - en fysieke en economische terugkoppelingen van (voorgenomen) activiteiten. Omdat duurzame ontwikkeling niet aan landsgrenzen gebonden is, richt het onderzoek van deze sector zich zowel op Nederland en Europa als op de mondiale samenhangen.

 

Contact