Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Sector Water, Landbouw en Voedsel

Het werkterrein van de sector Water, Landbouw en Voedsel beslaat de kwantiteit en kwaliteit van water, de waterveiligheid, de landbouw en voedselproductie, de opbrengsten en emissies van landbouw en de ontwikkeling van de voedselvraag.

Water en waterhuishouding zijn in Nederland en in Europa belangrijk voor landbouw, wonen, natuurontwikkeling, recreatie en transport. Onderwerpen die daarbij spelen zijn de gevolgen van klimaatverandering, de beschikbaarheid van zoet water en de leefbaarheid en veiligheid van de delta’s.

Op het gebied van landbouw en voedsel bekijkt de sector hoe vooral in Nederland (mogelijke) schaalvergroting en efficiënte voedselproductie zijn te combineren met natuur en landschap. Gekoppeld hieraan speelt, op Europees niveau, de herziening van het Europese landbouwbeleid.

Op mondiaal niveau houdt de sector zich bezig met de wereldvoedselvoorziening, de productie van biobrandstoffen en de relaties met ruimtegebruik, emissies en biodiversiteit.

Contact