Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Werkprogramma

Met het voorgenomen onderzoek in zijn werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, natuur, internationale samenwerking, bevolkingskrimp, decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en internationale concurrentiepositie.

Het werkprogramma wordt vastgesteld door de directeur PBL, na afstemming met het directeuren-generaal overleg PBL en het Begeleidingscollege PBL en, conform de Aanwijzingen voor de Planbureaus (PDF, 537 KB), na te zijn besproken in de Ministerraad.

Alle werkprogramma’s