Overstromingsrisico’s in de regio Dordrecht-Gorinchem

Ons land was ten tijde van de watersnoodramp in 1953 veel minder goed beschermd tegen het water dan nu. De kans dat het nu mis gaat is bijzonder klein. Maar omdat er nu veel meer mensen in gebieden wonen die kunnen overstromen, zullen de gevolgen van een overstroming groter zijn als het onverhoopt tóch mis gaat. De regio Dordrecht – Gorinchem is een van de gebieden waar de risico’s het grootst zijn. 

Onderstaande kaart laat zien welke delen van deze regio bij een overstroming het snelst onder water staan en hoe diep het water daar dan is.

Bitmap-bestand en/of alternatieve tekst ontbreekt (001k_kbi09_01_nl). Figuur wordt niet weergegeven! Aub. corrigeren.

Als een gebied gevoelig is voor overstromingen, hoeven er nog geen slachtoffers te vallen. Dat gebeurt alleen als er mensen werken of wonen. De volgende kaart laat zien waar bij een eventuele overstroming in de regio Dordrecht-Gorinchem de meeste slachtoffers kunnen vallen en de schade het grootst zal zijn. Let wel: in beide kaarten is er van uitgegaan dat er een overstroming plaatsvindt. De kans dat dit ook daadwerkelijk gebeurt in deze gebieden, is - net als in de rest van het overstromingsgevoelige gebied in Nederland - heel erg klein.

Deze kaart maakt inzichtelijk welke gebieden ook daadwerkelijk worden bewoond en waar er slachtoffers kunnen vallen als er een dijk bezwijkt.
Deze kaart maakt inzichtelijk welke gebieden ook daadwerkelijk worden bewoond en waar er slachtoffers kunnen vallen als er een dijk bezwijkt.