Nog teveel bestrijdingsmiddel in sloten en vaarten

12-01-2007 | Persbericht

Telers passen bedrijfsvoering aan

Driekwart van de gerealiseerde reductie is bereikt doordat telers hun bedrijfsvoering hebben aangepast, onder andere door stroken land langs het oppervlaktewater niet te gebruiken (teeltvrije zones) en door het gebruik van landbouwmachines die het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot beperken met 50% of meer. Het resterend kwart komt doordat telers andere, minder milieubelastende middelen zijn gaan gebruiken.

Extra maatregelen nodig

De evaluatie laat zien dat de beleidsdoelen voor 2010, zonder aanvullende maatregelen van overheid en telers, niet gehaald worden. De milieuwinst is vooral behaald tussen 1998 en 2001. Sinds 2001 is nauwelijks vooruitgang geboekt. De kwaliteit van het oppervlaktewater voor drinkwaterwinning is wel verbeterd sinds 1998, maar het beleidsdoel voor 2005 is niet gehaald.

Economisch perspectief

De kosten voor de telers (inclusief gederfde inkomsten) waren in 2005 één tot twee procent hoger dan in 1998. Dit komt vooral door de verplichte teeltvrije zones. Anders dan verwacht, bleken de kosten van gewasbeschermingsmiddelen echter nauwelijks toegenomen. De telers pasten in 2005 vaker geïntegreerde gewasbescherming toe dan in 2000. Voor de meeste telers bleek dit per saldo geen geld te kosten.