Nederland kan voldoen aan Europese nitraatnorm

29-10-2007 | Persbericht

Maasregio probleem

De vraag is of de Europese Commissie dit accepteert. De Nitraatrichtlijn is niet duidelijk over waar en wanneer de nitraatnorm moet worden gehaald. Nederland heeft toegezegd dat de norm in alle regio’s wordt bereikt. En dan heeft Nederland een groot probleem want het grondwater van het zuidelijk zandgebied, de Maasregio, zal de EU-nitraatnorm doelstelling met ruim 30 mg/l blijven overschrijden.

Economische schade

De kosten van aanscherping van de stikstofgebruiksnormen met 10% in 2009 zijn door de meeste melkvee-, akkerbouw- en tuinbouwbedrijven op te vangen door het nemen van technische maatregelen. Zouden de gebruiksnormen voor akker- en tuinbouw op zand en löss worden aangescherpt met 30% dan is een daling van gezinsinkomens op individuele bedrijven onvermijdelijk. In dit scenario komt het nitraatdoel nauwelijks dichterbij. Aanscherping van de stikstofnormen voor alle grasland en bouwland op het zuidelijke zandgebied heeft naar verwachting veel meer effect.