Tijdwinst en zeldzame natuur vergelijkbaar gemaakt

02-07-2009 | Persbericht

Natuurpuntenmethode maakt projecten beter vergelijkbaar

De belangrijkste winst van de natuurpuntenmethode is dat deze de mate van natuurverlies of natuurverbetering vergelijkbaar maakt met de baten en kosten van het project die wel in euro’s zijn uit te drukken. Analyse van een aantal maatschappelijke kosten-batenanalyses leert dat de natuureffecten op uiteenlopende en gebrekkige wijzen in projecten worden meegenomen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van de projecten niet. Bovendien geeft de informatie in de huidige kosten-batenanalyses vaak een onvoldoende betrouwbaar beeld van de omvang van de effecten op de natuur.

Keuze blijft politiek

Doordat natuurpunten geen zicht bieden op de waarde die de maatschappij hecht aan een verandering in de natuur, geeft een kosten-batenanalyse met natuurpunten geen uitsluitsel over de maatschappelijke wenselijkheid van een project. De afweging tussen de in euro’s gemeten effecten en de natuureffecten die in natuurpunten worden uitgedrukt, blijft aan de politiek.