Investeren in leefbaarheid goed voor bedrijvigheid in woonwijken

11-02-2010 | Persbericht

Leefbaarheid van invloed op bedrijvigheid

De kwaliteit van de leefbaarheid van een wijk heeft invloed op de bedrijvigheid in die wijk. In wijken waar het goed gesteld is met de veiligheid en waar weinig verloedering, overlast en leegstand is, presteren bedrijven beter. Ook verhuizen bedrijven dan minder snel naar een andere locatie. Vanuit economisch perspectief is het dus goed om te investeren in de leefbaarheid. Niet alleen bewoners maar ook bedrijven hebben hier baat bij.

Oprichtingen van kleine winkels goed voor leefbaarheid

De invloed van bedrijvigheid op leefbaarheid is minder eenduidig. Het stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid in een wijk kan een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid als het gaat om de oprichting van kleinschalige detailhandel, zoals een bakker of een boetiek. Kleine winkels hebben doorgaans veel klanten uit de buurt en vergroten zo ook de kans dat buurbewoners elkaar ontmoeten, wat de sociale cohesie in de wijk ten goede komt. De oprichting van andere bedrijvigheid (bijvoorbeeld een kantoor, productiebedrijf, bouwbedrijf, horecaonderneming of grote supermarkt) leidt niet tot minder leefbaarheidsproblemen; zelfs eerder tot een toename van overlast en onveiligheid. Het stimuleren van bedrijven en ondernemerschap met als doel de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, vergt dus maatwerk.

Aandachtswijken

De economische ontwikkeling van aandachtswijken blijft achter bij die van andere stedelijke woonwijken. Er worden in aandachtswijken wel meer bedrijven opgericht dan gemiddeld, maar het aantal bedrijfsbeƫindigingen is ook groter, bedrijven groeien minder hard en er vertrekken ook meer bedrijven uit deze wijken.