CPB en PBL hebben verkiezingsprogramma's geanalyseerd

21-05-2010 | Persbericht

Unieke Nederlandse traditie

Het is de zevende keer dat het CPB de verkiezingsprogramma’s heeft geanalyseerd op verzoek van partijen. Deze traditie, waarin Nederland uniek is, is in 1986 gestart, toen alleen voor CDA, PvdA en VVD. In de loop der jaren is het aantal partijen toegenomen. Dit keer hebben naast de genoemde drie partijen ook SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP gevraagd om een analyse.

De milieu-effecten zijn eerder al wel apart geanalyseerd door het Milieu- en Natuurplanbureau, een voorloper van het PBL. Dit keer hebben CPB en PBL voor het eerst gezamenlijk een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s.

Doel van de 'doorrekening'

De analyse van de verkiezingsprogramma’s is geen goedkeuringsstempel of stemadvies. Doel is om op een objectieve wijze de programma's vergelijkbaar te maken, met daarbij een overzicht van de effecten op economie en milieu. Dat de planbureaus de gevolgen van voorgestelde maatregelen inzichtelijk maken, is dienstverlening aan kiezers en partijen. Het is aan de kiezer om te bepalen welke gevolgen hem het meest aanspreken.

De ervaring leert dat Keuzes in Kaart ook in het formatieproces na de verkiezingen een nuttige bron van informatie is. Bij alle politieke verschillen van inzicht die er uit de aard der zaak bestaan tussen partijen, vergemakkelijkt de analyse een goede informatie-uitwisseling tussen partijen over de gevolgen van hun programma's. Als de partijen hier gebruik van maken, dan kan dit een handvat bieden bij het formuleren van een regeerakkoord.