Alleen mix van technieken maakt schone economie in 2050 mogelijk

15-11-2011 | Persbericht

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkenden PBL en ECN de mogelijkheden om te komen tot 80 procent minder broeikasgassen in 2050; de onderzoeksinstituten concluderen dat de oplossing ligt in de inzet van een scala aan technieken. Energiebesparing is daar de kern van, maar is op zichzelf niet voldoende om de ambitieuze doelstelling te halen.

Aan elke technologie kleven nadelen en risico’s, die steeds groter worden naarmate er meer van wordt ingezet. De onderzoekers hebben voor elke sector afgewogen welke oplossingen het schoonst en duurzaamst zijn, als ook effecten buiten de sectorgrenzen worden meegeteld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de analyse van de verkeerssector. De beschikbare hoeveelheid duurzame biomassa is begrensd; daarom kan je dit het beste inzetten waar weinig alternatieven voorhanden zijn, zoals in de luchtvaart en het vrachtverkeer. Het gebruik van biogas in personenauto’s ligt daarentegen minder voor de hand; personenverkeer kan duurzamer met elektrische voertuigen of auto’s op waterstof.

Het rapport concludeert dat de afvang en opslag van CO2 (CCS) een essentiële rol te vervullen heeft bij grote industriële installaties. De totale opslagcapaciteit is echter onzeker. Daarom zijn kolencentrales met CCS niet de optimale keuze; voor emissiearme elektriciteitsproductie zijn alternatieven zoals bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen voorhanden.

Veel nieuwe technieken zijn nu nog relatief duur. Voor de verdere ontwikkeling zijn investeringen nodig, ook in nieuwe infrastructuur. De analyse van PBL en ECN helpt om te bepalen welke infrastructuur met prioriteit zou moeten worden ontwikkeld. Dat betekent tevens betrokkenheid van veel partijen die sterker afhankelijk worden van elkaar. Zekerheid over het toekomstige overheidsbeleid is dan een belangrijke factor. Om te kunnen voldoen aan het langetermijndoel van 80 procent minder CO2-uitstoot in 2050 zijn andere en verdergaande technieken nodig dan de technieken die nu worden gestimuleerd om te voldoen aan de doelen voor 2020 (20 procent minder CO2-uitstoot en 14 procent hernieuwbare energie). Om de benodigde innovatie voor de lange termijn te stimuleren zijn nu al aanvullende initiatieven nodig.

Press message

PBL: afdeling persvoorlichting, tel: 070 - 3288 688; persvoorlichting@pbl.nl
ECN: persvoorlichter Florentine de Maar, tel: 0224-564050; demaar@ecn.nl