Nederland in 2040: een land van regio’s - Ruimtelijke Verkenning 2011

07-09-2011 | Persbericht

Het PBL constateert dat de 'Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011)' van het ministerie van Infrastructuur en Milieu deze nieuwe opgave wel erkent, maar dat het beleid nog niet voorziet in een breder palet aan strategieën om om te gaan met het naast elkaar voorkomen van krimp, groei en onzekerheid daarover.

Volgens het PBL zal beleid nodig zijn dat minder dan voorheen voorziet in grote investeringen en projecten voor de langere termijn. Bijvoorbeeld in de vorm van flexibel inzetbare instrumenten om pieken in woningvraag of mobiliteitsbehoefte op te vangen; regionale afstemming om overinvesteringen te voorkomen; goede monitoring om tijdig te handelen en adaptieve planning om zorgvuldig en effectief met beperkte middelen om te gaan. Het PBL waarschuwt dat decentralisatie van beleid de onzekerheid met betrekking tot groei en of krimp vergroot.

Dit is de derde Ruimtelijke Verkenning van het PBL: de vorige versies verschenen in 2003 en 2006. Met de Ruimtelijke Verkenning 2011, een wettelijke taak van het PBL, geeft het planbureau zicht op de toekomstige ontwikkelingen van Nederlands regio’s.

Voorpublicaties van de Ruimtelijke Verkenning 2011 hebben gediend tot input voor de 'Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011)'.