Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4465 resultaten
 1. Analyse ontwikkeling Energierekening

  Het PBL heeft na verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geanalyseerd hoe de gemiddelde energierekening uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) zich richting 2020 zou...

 2. Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, healthy People

  The world is not on track to achieve internationally agreed environmental targets, such as those outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement. To get back on track,...

 3. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 4. Effecten ontwerp Klimaatakkoord

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad heeft het PBL het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten...

 5. De ontwikkeling van de Global Environment Outlook

  De serie Global Environment Outlook (GEO) is wereldwijd het voorbeeld voor beleidsgerichte rapportage over milieu en ontwikkeling. GEO rapporten belichten toekomstige uitdagingen en opties voor...

 6. Insights from the intellectual history of the Global Environment Outlook

  The Global Environment Outlook (GEO) has successfully established a template for global, regional and local reporting on environment and development. GEO highlights upcoming challenges and options...

 7. Aquatic risks from human pharmaceuticals - modelling temporal trends of carbamazepine and ciprofloxacin at the global scale

  Despite the worldwide presence of pharmaceuticals in the aquatic environment, a comprehensivempicture of their aquatic risk (AR) at the global scale has not yet been produced. Here, we present a...

 8. PCLake+: an extended version of the lake water quality model PCLake

  The lake ecosystem model PCLake is a process-based model that was developed to simulate water quality based on ecological interactions in shallow, non-stratifying lakes in the temperate climate...

 9. Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie

  Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke mate deze uitstoot kan afnemen. Zo worden landbouw- en...

 10. The Geography of Future Water Challenges (website)

  On request of the Special Envoy for International Water Affairs, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency transformed the publication The Geography of Future Water Challenges into a...