Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Scheepvaart en milieu. Technische en beleidsmatige mogelijkheden voor het reduceren van emissies door de zeescheepvaart en de binnenvaart

Rapport | 30-10-2002

Het aandeel van de zeescheepvaart en de binnenvaart in diverse emissies van verkeer en vervoer, en daarmee het belang van de scheepvaart voor het milieu, neemt de aankomende decennia toe, mede als gevolg van de daling van emissies door het wegverkeer. In de scheepvaart zijn reducties in emissies mogelijk. Dit rapport geeft een overzicht van die mogelijkheden.

Het betreft maatregelen, gericht op brandstoffen (conventionele en alternatieve brandstoffen), op technieken (energiebesparingstechnieken, technieken die aangrijpen op het verbrandingsproces, 'end-of-pipe technieken', alternatieve motoren) en technisch-logistieke maatregelen. Van die maatregelen zijn zoveel mogelijk de kosten en effecten in kaart gebracht. Verder geeft het rapport een overzicht van de beleidsmatige opties om de emissies van de scheepvaart te reduceren. Het rapport toont aan dat emissiereducties in de scheepvaart op relatief kosten-effectieve wijze mogelijk zijn, maar het realiseren van die mogelijkheden zal zeker bij de zeescheepvaart, beleidsmatig complex zijn.

Auteur(s)Kasifa SC
Rapportnr.773002019
Publicatiedatum30-10-2002
Pagina's214
TaalNederlands