Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Landbouw of water in de Nederlandse polder?

Overig type | 28-06-2005
Foto polderlandschap met schapen

Deze en ander vragen staan centraal op de tentoonstelling 'Polders, een theater van land en water', onderdeel van de Tweede Internationale Architectuur Biënnale. Het Milieu- en Natuurplanbureau laat er in een aantal kaartbeelden de mogelijke ontwikkelingen in Nederland zien. De beelden geven inzicht in dilemma’s in de Nederlandse polders, zoals de keuze voor rendabele landbouw of het voorkomen van bodemdaling.

Toekomst van polders in Nederland in beeld gebracht

In de tentoonstelling 'Polders' wordt van 15 polders in Nederland de inpoldering, inrichting en toekomst besproken. Aan de hand van de ruimtelijke beelden wordt aangegeven welke dilemma’s er zijn en welke ruimtelijke ontwikkelingen plaats zouden kunnen vinden in en rond de polders. Daarnaast is er een aparte ruimte ingericht met kaarten en toelichting op de wereldbeelden van de Duurzaamheidsverkenningen, de zogenaamde 'future gallery'.

Welk wereldbeeld past bij u?

De bezoeker van de tentoonstelling kan aan de hand van voorgelegde dilemma’s op het gebied van landschap, waterbeheer, landbouw, natuur en woonvoorkeuren zien welk van de wereldbeelden zijn of haar voorkeur heeft.

Tentoonstelling 'Polders'

'Polders' is te bezichtigen bij het Nederlands Architectuur Instituut van 27 mei 2005 tot en 4 september 2005.

Literatuur

Publicatiedatum29-06-2005