Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Kernkwaliteiten Nationale Landschappen op de kaart gezet

Overig type | 07-12-2006
Luchtfoto van een waterrijk landschap

In de Nota Ruimte zijn twintig ‘nationale landschappen’ benoemd, gebieden met landschap van internationale betekenis. Het doel is om in deze gebieden de kwaliteit van het landschap te behouden en te ontwikkelen. Om dit doel te ondersteunen hebben het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en Alterra de kernkwaliteiten van de landschappen op kaart gezet en op cd-rom bijeen gebracht.

Samenvatting

Kwaliteit van landschap behouden en ontwikkelen

De minister van VROM heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) gevraagd om samen met het Ruimtelijk Planbureau (RPB) de doelen van de Nota Ruimte te monitoren. Een van die doelen richt zich op nationale landschappen. De rijksoverheid heeft twintig nationale landschappen aangewezen om landschappen van internationale betekenis te behouden en te ontwikkelen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk mits de kernkwaliteiten van het landschap niet worden aangetast. In de Nota Ruimte heeft de rijksoverheid per landschap drie kernkwaliteiten aangegeven.

Kwaliteit op kaart gezet

Om de uitwerking van de kernkwaliteiten te ondersteunen hebben experts van MNP en Alterra de kernkwaliteiten, zoals aangegeven in de Nota Ruimte, op kaart gezet. Op de cd-rom “Kernkwaliteiten nationale landschappen op de kaart gezet” is per nationaal landschap een set kaarten te raadplegen, die aangeven waar de kernkwaliteiten van nationale landschappen te vinden zijn. Hiervoor zijn zoveel mogelijk databestanden verzameld en in een geodatabase gezet. Ook is aangegeven welke databestanden beschikbaar zijn, of deze geschikt zijn voor monitoring en welke lacunes er nog bestaan.

Overleg met Rijk en provincies

Het MNP wil dit materiaal met Rijk en provincies bespreken om een meetbare invulling van de indicator in de Monitor Nota Ruimte vast te stellen.

Publicatiedatum07-12-2006
OpmerkingenDe cd-rom is niet meer beschikbaar