Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuwste luchtkwaliteitskaarten beschikbaar

Overig type | 13-03-2006
Illustratieve kaarten van luchtverontreiniging

Het MNP produceert jaarlijks kaarten met generieke concentraties voor Nederland (GCN) van diverse luchtverontreinigende stoffen en op basis van toekomstscenario's. Deze kaarten zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland.

U kunt kaarten van luchtverontreiniging en depositie in Nederland raadplegen en downloaden voor gebruik in GIS of modellen. Daarnaast zijn de emissiefactoren voor verkeer beschreven. Het MNP gebruikt deze kaarten bij evaluerende studies. Ten behoeve van rapportageverplichtingen in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit worden de kaarten beschikbaar gesteld als achtergrondconcentraties in modelberekeningen CAR II en het Nieuwe Nationale Model (NNM).

Publicatiedatum13-03-2006