Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Effectiviteit van internationale emissiemaatregelen bij de zeescheepvaart op de Noordzee voor de Nederlandse luchtkwaliteit

Rapport | 17-09-2007
Foto van Noordzee en Nederland vanuit de ruimte

Verregaande maatregelen om de emissies bij de zeescheepvaart op de Noordzee te reduceren blijken een kosteneffectieve bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de Nederlandse luchtkwaliteit. Maatregelen op zee zijn van belang, omdat de zeescheepvaart significant bijdraagt aan het niveau van luchtverontreiniging in Nederland. Effectieve maatregelen zijn onder andere het gebruik van laagzwavelige brandstof en motortechnische maatregelen bij zowel bestaande als nieuwe zeeschepen.

Verbetering Nederlandse luchtkwaliteit vraagt ook inzet zeescheepvaart

De uitstoot van de zeescheepvaart op de Noordzee draagt significant bij aan de luchtkwaliteitsproblematiek in Nederland en Europa. De verwachte groei van de zeescheepvaart zal leiden tot een toename van de bijdrage van deze sector, tenzij er extra maatregelen worden genomen. Het belang van extra maatregelen wordt nog eens onderstreept door het streven in de Europese Unie naar een steeds betere luchtkwaliteit. Dit alles heeft ertoe geleid dat maatregelen tegen luchtverontreinigende uitstoot van zeeschepen hoog op de beleidsagenda’s staan van de Internationale Maritieme Organisatie en van de Europese Commissie.

Maatregelen bij de zeescheepvaart kosteneffectief

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft op verzoek van het ministerie van verkeer en waterstaat de effectiviteit van een aantal emissiereducerende maatregelen bij de zeescheepvaart op de Noordzee beoordeeld voor de Nederlandse regionale en stedelijke luchtkwaliteit in 2020. De maatregelen betreffen onder meer schonere brandstoffen en verschillende motortechnische maatregelen bij bestaande en nieuwe zeeschepen. Uit deze studie blijkt dat een pakket met emissiemaatregelen bij de zeescheepvaart op de Noordzee kosteneffectiever is dan een pakket met emissiemaatregelen die bij andere sectoren kunnen worden genomen. Een toekomstig kostenoptimaal pakket aan aanvullende bestrijdingsmaatregelen tegen luchtverontreiniging bevat dan ook maatregelen op land en op zee.

Auteur(s)Hammingh P ; Aben JMM ; Blom WF ; Jimmink BA ; Vries WJ de ; Visser M - Hammingh P (eds)
Rapportnr.500092004
Publicatiedatum17-09-2007
Pagina's49
TaalEngels
OpmerkingenVoorlopig alleen in digitale vorm beschikbaar