Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Voorbij het BNP: hoe vooruitgang, echte rijkdom en het welzijn van naties te meten

Overig type | 15-11-2007
Foto van een huisje van 100 Euro biljetten

Het fundamentele doel van de EU is altijd geweest om een nieuwe oorlog in Europa te voorkomen. Middelen hiervoor zijn economische integratie en welvaart. Het succes van EU-beleid moet echter worden afgemeten aan een bredere ambitie en op een langere tijdshorizon. Vragen over beleidsdoelen en de meting van vooruitgang worden op 19 en 20 november 2007 tijdens een conferentie in Brussel onder de loep genomen. EU-president Barroso zal het onderwerp inleiden. MNP heeft de centrale 'Issue Note' voor de conferentie geleverd. Publicatie is beschikbaar als pdf-document.

Het succes van EU-beleid moet worden afgemeten aan méér dan marktgerichte concurrentiekracht

Het fundamentele doel van de EU is altijd geweest het voorkomen van een nieuwe oorlog in Europa. Economische welvaart en economische integratie zijn middelen die ingezet kunnen worden om dit doel te bereiken, waarbij het stimuleren van concurrentie als bijbehorende mantra geldt. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot een misverstand, waarbij een op de markt gerichte concurrentiedrang het allerbelangrijkste doel lijkt te zijn. Het succes van het EU beleid moet echter worden afgemeten aan een bredere ambitie en op een grotere tijdschaal. Veiligheid, stabiliteit, maatschappelijke solidariteit en het milieu zijn evenzeer belangrijke doelen.

De Europese Commissie, het Europese Parlement en andere organisaties houden een grote conferentie in Brussel op 19 en 20 november 2007. Hier zal opnieuw worden gereflecteerd over het vraagstuk van de doelen en het meten van vooruitgang. EU President Barroso zal het onderwerp inleiden.

Los van deze conferentie is onlangs een rapport over methodiek uitgebracht die gebruikt werd bij het voorbereiden van de recent gepubliceerde ‘Duurzaamheidsverkenning’ van het MNP. Het rapport stelt de vraag: wat is ‘duurzame kwaliteit van leven’ en hoe kan deze worden gemeten?

Publicatiedatum15-11-2007