Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Lokale en mondiale gevolgen van de nieuwe Europese richtlijn voor hernieuwbare energie in de transportsector. Een eerste analyse van de voorgestelde duurzaamheidscriteria

Rapport | 04-03-2008
Foto van een benzinepomp

Er is meer klimaatwinst te halen door biomassa in stroom om te zetten dan als directe vervanging van benzine of diesel. Daarom is een voorstel om transportbrandstoffen om te zetten in biobrandstoffen niet de beste investering in duurzaamheid.

Huidige biobrandstoffen dragen niet bij aan duurzaam transport

Onderzoekskader

Dit MNP-rapport analyseert de effecten van het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe richtlijn voor hernieuwbare energie. Hierbij wordt alleen ingegaan op het doel voor de transportsector, wat neerkomt op 10% hernieuwbare energie in 2020 ten opzichte van de totale energievraag. Zoals het doel is geformuleerd, zal dit bijna volledig moeten worden gehaald door biobrandstoffen.

Voedselprijzen niet meegenomen in duurzaamheidscriteria Europese Commissie

De Europese Commissie stelt duurzaamheidscriteria voor waaraan de biobrandstoffen moeten voldoen als ze willen meetellen bij het 10%-doel. Deze criteria gelden voor de broeikasgasbalans en het tegengaan van ongewenste landgebruiksveranderingen en verlies van biodiversiteit. Andere effecten van biobrandstoffen, zoals hogere voedselprijzen, zijn niet in criteria vertaald.

Extra landbouwgrond buiten de EU noodzakelijk om biobrandstofdoel te behalen

Het doel van de Europese Commissie kan alleen worden gehaald door ook buiten de Europese Unie biobrandstoffen te telen. Hiervoor zal ook extra landbouwland nodig zijn. Het is onzeker of deze landconversies buiten de EU kunnen worden gedaan zonder verlies van broeikasgasemissies. Daarnaast is verlies van biodiversiteit onvermijdelijk op de korte termijn. De criteria van de Europese Commissie zijn onvoldoende om deze effecten mondiaal tegen te gaan.

Onzekerheid in doelstelling op lange termijn

Omdat het onzeker is of alle zogenaamde tweedegeneratie biobrandstoffen betere resultaten zullen opleveren, is de vraag gerechtvaardigd of het voorgestelde doel van de Europese Commissie voor 2020 gehandhaafd moet worden. Aangezien er alternatieven voor de transportsector op de lange termijn aanwezig kunnen zijn, zou de Europese Commissie kunnen inzetten op stimulering van deze verschillende alternatieven. Het huidige voorstel doet dit in onvoldoende mate door de gekozen doelstelling.

Auteur(s)Eickhout B (eds)
Rapportnr.500143001
Publicatiedatum04-03-2008
Pagina's70
TaalEngels