Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

D66 milieumaatregelen verkend

Rapport | 15-09-2008

Op verzoek van D66 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met ECN de milieueffecten van een aantal maatregelen verkend. Het maatregelpakket kan leiden tot een afname van de nationale CO2-emissies met 2 tot 10 Mton. Verder kunnen de maatregelen leiden tot een grotere kans om de Europese doelen voor natuur en de Nederlandse doelstelling voor groen in en om de stad binnen bereik te brengen. De effecten zijn afgezet tegen de emissieraming die als basis heeft gediend voor de evaluatie van het milieubeleid in de Milieubalans 2008. In die emissieraming zijn nog niet de effecten van het kabinetsbeleid voor het jaar 2009 meegenomen.

Samenvatting

Op verzoek van D66 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met ECN de milieueffecten van een aantal maatregelen verkend die in de tegenbegroting van D66 voor het jaar 2009 zijn opgenomen. De D66 tegenbegroting voorziet in een beoogde inzet van middelen in aanvulling op het kabinetsbeleid.

In deze rapportage zijn onderstaande maatregelen beoordeeld:

  • Extra reservering voor Joint Implementation (opkopen CO2-rechten in buitenland)
  • Infrastructuur CO2-opslag en -transport en netwerkverbinding voor wind op zee
  • Groen in en om de stad
  • Versnelde realisatie EHS
  • Stimuleren R&D innovators in de duurzame energiemarkt
  • Stimuleren R&D innovators in milieutechnologie
  • Milieuheffing op vlees van € 0,85 per kg

Opgemerkt dient te worden dat deze maatregellijst slechts een selectie is van het totaal aan maatregelen uit de D66 tegenbegroting die een milieueffect kunnen hebben.

Afhankelijk van de wijze waarop bovenstaande maatregelen worden geïnstrumenteerd, kunnen tot de volgende effecten leiden:

  • een afname van de nationale CO2-emissies met 2 tot 10 Mton in 2020;
  • een afname van de mondiale CO2-emissies met 0 tot 0,2 Mton door verminderde vleesconsumptie;
  • een grotere kans om de Europese en Nederlandse doelen voor natuur en de Nederlandse doelstelling voor groen in en om de stad binnen bereik te brengen.

De geraamde CO2-emissiereductie geldt ten opzichte van de emissieraming die als basis heeft gediend voor de evaluatie van het milieubeleid in de Milieubalans 2008. In die emissieraming zijn nog niet de effecten van het kabinetsbeleid voor het jaar 2009 meegenomen.

Auteur(s)Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Rapportnr.500081008
Publicatiedatum16-09-2008
Pagina's18
TaalNederlands
OpmerkingenDeze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar