Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Elektrisch autorijden Evaluatie van transities op basis van systeemopties

Rapport | 23-02-2009
Foto van het opladen van een elektrische auto

De CO2-uitstoot kan drastisch omlaag wanneer op grote schaal elektrisch wordt gereden. Dit geldt vooral wanneer meer duurzame energie voor de elektriciteitsproductie wordt gebruikt. Verder neemt de geluidhinder in de stad af. Hindernissen zijn voorlopig nog de hoge prijs van de accu, de beperkte actieradius van de auto, de lange oplaadtijd voor de accu en de afwezigheid van oplaadpunten.

Veel potentieel voor elektrische auto

Deze rapportage is onderdeel van een reeks evaluaties gericht op ingrijpende veranderingen op systeemniveau op de lange termijn, in het Nationaal Milieubeleidsplan 4 aangeduid met transities. Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van een methodiek die het PBL samen met externe deskundigen heeft ontwikkeld.

Voordelen elektrisch rijden

Elektrisch rijden kan – bij een elektriciteitsproductie op basis van vernieuwbare bronnen en schoon fossiel – op lange termijn de CO2-emissie van personenauto’s en andere lichte voertuigen met 80 à 90% terugbrengen. Elektrisch rijden vermindert ook geluidhinder in de stad, zeker als brommers en andere gemotoriseerde voertuigen elektrisch zouden worden aangedreven. Andere voordelen zijn de grotere energievoorzieningszekerheid en – omdat veel accu’s ’s nachts opgeladen worden – een betere benutting van windenergie. Om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen, is wel een gestuurde spreiding van opladen noodzakelijk.

Barrières

Een aantal barrières moet nog worden geslecht, wil elektrisch rijden succesvol worden. De kosten van de accu’s zijn nog te hoog, en de actieradius van de auto te klein. Fabrikanten en universiteiten werken hard aan accu’s die snel, in 5 à 10 minuten, kunnen worden opgeladen. Met de plug-in hybrideauto die binnenkort op de markt komt en zowel elektrisch rijdt als op gewone brandstof, is de actieradius geen beperking. Vanwege het dubbele aandrijvingssysteem hebben deze auto’s echter een wat lagere CO2-winst dan geheel elektrische auto’s, en hogere kosten. Een andere barrière is dat een gestandaardiseerd Europees netwerk van oplaadpunten nodig is, niet alleen bij woningen, maar ook bij bedrijven en parkeerfaciliteiten. Te zijner tijd vraagt ook de accijnsderving aandacht.

Auteur(s)D. Nagelhout, J.P.M. Ros
Rapportnr.500083010
Publicatiedatum23-02-2009
Pagina's42
TaalNederlands